منطقه 21: چکاپ ماهانه اعضای کانون دیابت

منطقه ۲۱،  3980415003
منطقه 21: چکاپ ماهانه اعضای کانون دیابت

به گزارش روابط عمومی و به نقل از رابط خبری سلامت، ویزیت رایگان پزشک در سرای محله پاسداران برگزار شد.

محمدی خجسته سرپرست اداره سلامت با بیان این خبر افزود: هدف از اجرای این برنامه ارتقا سلامت شهروندان و کنترل دیابت در بیماران دیابت است. به صورت دوره ای چکاپ ماهانه توسط پزشک انجام می شود تا به بیماران دیابتی در زمینه کنترل بیماری شان کمک شود. این اقدام با استقبال خوب اعضای کانون دیابت روبرو شده است.