منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط دیابت با فشارخون

منطقه ۱۹،  3980412001
منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی ارتباط دیابت با فشارخون

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر اداره سلامت، باتوجه به اهمیت بیماری دیابت و فشارخون ، خانه سلامت خانی آبادنوشمالی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت ارتباط دیابت با فشارخون در سرای محله کرده است .
وی افزود: در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با اهمیت این بیماری آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناسان حاضر دریافت کردند .