روزه داری در افراد دیابتی

منطقه ۵،  3980410007
روزه داری در افراد دیابتی

به همت خانه سلامت محله سازمان آب و دبیر کانون دیابت ، کلاس آموزشی با موضوع روزه داری در افراد دیابتی در تاریخ 1/3/98 و با حضور 20 نفر مخاطب توسط کارشناس تغذیه برگزار گردید. افراد دیابتی از پرخوری در وعده افطار بپرهیزند و دفعات صرف غذا را افزایش دهند.حتما سحری بخورند و در صورت امکان با فواصل زمانی مناسب قند خون خود را کنترل نمایند.

به همت خانه سلامت محله سازمان آب و دبیر کانون دیابت ، کلاس آموزشی با موضوع روزه داری در افراد دیابتی در تاریخ 1/3/98 و با حضور 20 نفر مخاطب توسط کارشناس تغذیه برگزار گردید.

افراد دیابتی از پرخوری در وعده افطار بپرهیزند و دفعات صرف غذا را افزایش دهند.حتما سحری بخورند و در صورت امکان با فواصل زمانی مناسب قند خون خود را کنترل نمایند.