منطقه 19 : غربالگری قندخون و فشارخون در حسینه حضرت رقیه (س)

منطقه ۱۹،  3980304002
منطقه 19 : غربالگری قندخون و فشارخون در حسینه حضرت رقیه (س)

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، در راستاي رسالت اداره سلامت بر ارائه ي خدمات سلامت محور به شهروندان و حساس سازي شهروندان نسبت به وضعيت سلامت خود ، خانه ي سلامت اسفندیاری بستان با مشاركت پایگاه بهداشت اقدام به غربالگري قندخون شهروندان در حسینیه حضرت رقیه(س) كرده است .
وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .

 

آخرین عناوین