منطقه 11- تست قند خون وفشار خون و مشاوره فردی پزشکی

منطقه ۱۱،  3980225006
 منطقه 11- تست قند خون وفشار خون و مشاوره فردی پزشکی

تست قند خون وفشار خون و مشاوره فردی پزشکی  و توزیع قرص ویتامین Dبه مناسبت هفته سلامت در روز سه شنبه ، مورخ : 03/02/98، با حضور 30 نفر از شهروندان و با مشارکت درمانگاه شهید امامی در خانه سلامت عباسی برگزار گردید. این برنامه درراستای افزایش آگاهی های عمومی در مورد  بیماری ها و کاهش مبتلایان و حرکت به سوی جامعه ای سالم با هدف غربالگری قند خون وفشار خون  کنترل میزان قند خون و فشار خون شهروندان وپیشگیری و کاهش بیماریها در آنها و انجام مشاوره فردی پزشکی و تشکیل پرونده پزشکی و توزیع قرص ویتامینD  جهت آگاه سازی شهروندان برای شناخت بیماری های شایع در زنان و توصیه به آنها جهت خودمراقبتی و مقابله با بیماری ها وآموزش نکات خودمراقبتی  لازم به شهروندان جهت ارتقاء سلامت جسمانی میباشد.