منطقه7:برگزاری ایستگاه سلامت در ایستگاه مترو شهید بهشتی

منطقه ۷،  3980225005
منطقه7:برگزاری ایستگاه سلامت در ایستگاه مترو شهید بهشتی

به گزارش مسئول خانه سلامت محله عباس آباد ایستگاه سلامت در ایستگاه مترو شهید بهشتی به مناسبت هفته سلامت برگزار گردید. این برنامه با سرفصل های اطلاع رسانی و پیشگیری  با هدف ارائه خدمات سلامت محور، غربالگری قند خون و اندازه گیری فشار خون روز شنبه 07/02/98 ویژه عموم مردم  برگزارگردید. این برنامه با استقبال 341  نفر از شهروندان مواجه گردید.