منطقه7:ایستگاه سلامت در میدان میوه و تره بار قصر

منطقه ۶،  3980225003
منطقه7:ایستگاه سلامت در میدان میوه و تره بار قصر

به گزارش مسئول خانه سلامت محله حشمتیه ، به مناسبت هفته سلامت ایستگاه سلامت در میدان میوه و تره بار قصرشامل کنترل و اندازه کیری قند و فشار خون و توزیع اقلام آموزشی با هدف آگاهی شهروندان از میزان و محدوده ی طبیعی قند و فشارخون خود درزوز شنبه درروزشنبه07/02/98 راس ساعت هشت صبح و به مدت دو ساعت برگزارگردید. این برنامه با استقبال 62 نفر از شهروندان مواجه گردید.