منطقه7:ارائه خدمات پزشکی به خانواده های محروم و بی بضاعت

منطقه ۷،  3980225001
منطقه7:ارائه خدمات پزشکی به خانواده های محروم و بی بضاعت

به گزارش مسئول خانه سلامت محله ارامنه، به مناسبت هفته سلامت خدمات پزشکی شامل ویزیت پزشکی،تست قند و فشار خون؛،مشاوره تغذیه و محاسبه توده بدنی،مشاوره روانشناسی و... به جمعی از زنان سرپرست خانوار این محله درپایگاه بهداشت سبلان انجام گردید.این برنامه با هدف جلب و توسعه همکاری سازمانهای دولتی در حوزه سلامت جهت ارتقای سلامت شهروندان و چکاپ سلامت جسمی 22 نفر از زنان سرپرست خانوار درروز شنبه07/02/98 به مدت سه ساعت برگزارگردید.همچنین ازدیگر اقدامات صورت گرفته برای ایشان میتوان به تشکیل پرونده سلامت به منظورویزیت ماهیانه در این مرکز اشاره کرد.