منطقه 19 : غربالگری قندخون کارگران میدان تره بار مرکزی

منطقه ۱۹،  3980221001
منطقه 19 : غربالگری قندخون کارگران میدان تره بار مرکزی

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، به مناسبت هفته سلامت و در راستای حساس سازی و شناسایی افراد با قندخون یا فشارخون بالا و در معرض خطر ایستگاه سلامت در میدان تره بار مرکزی برپا شد  .
وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .