منطقه 19 : غربالگری قندخون والدین مدرسه مکتب الرضا (ع)

منطقه ۱۹،  3971221002
منطقه 19 : غربالگری قندخون والدین مدرسه مکتب الرضا (ع)

به گزارش روابط عمومي اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، در راستاي رسالت اداره سلامت بر ارائه ي خدمات سلامت محور به شهروندان و حساس سازي آنها نسبت به وضعيت سلامت خود ، خانه ي سلامت خاني آبادنوشمالي با حضور در مدرسه مکتب الرضا (ع)  اقدام به غربالگري قندخون والدین کودکان كرده است .
وي افزود، قندخون از جمله بيماري هايي است كه در صورت عدم كنترل به موقع آن مي تواند منجربه بيماري ديابت شود از اين رو سالمندان و افراد در معرض خطر
مي بايست به صورت مستمر قندخون خود را اندازه گيري كنند .
گفتني است ، شهروندان مي توانند با مراجعه به خانه هاي سلامت نزديكترين سراي محله از خدمات سلامت محور بهره مند شوند.

آخرین عناوین