منطقه 4 -علائم دیابت در کودکان منطقه 4 -علائم دیابت در کودکان

منطقه ۴،  3971218005
منطقه 4 -علائم دیابت در کودکان

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی علائم دیابت در کودکان نمود. در این کارگاه مادران با علائم دیابت در کودکان وراههای پیشگیری از آن آشنا شدند.

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی علائم دیابت در کودکان نمود. در این کارگاه مادران با علائم دیابت در کودکان وراههای پیشگیری از آن آشنا شدند.