منطقه 4-دیابت و بیماریهای چشمی دیابت و بیماریهای چشمی

منطقه ۴،  3971218003
دیابت و بیماریهای چشمی

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دیابت و تاثیر آن بر چشم نمود.درکارگاه فوق شهروندان با تاثیر دیابت بر بیماریهای چشمی آشنا گردیدند.

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دیابت و تاثیر آن بر چشم نمود.درکارگاه فوق شهروندان با تاثیر دیابت بر بیماریهای چشمی آشنا گردیدند.

آخرین عناوین