منطقه 4-برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی وتغذیه سالم در پیشگیری از بیماری دیابت برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی وتغذیه سالم در پیشگیری از بیماری دیابت

منطقه ۴،  3971218002
برگزاری کارگاه آموزشی فعالیت جسمانی وتغذیه سالم در پیشگیری از بیماری دیابت

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نقش فعالیت جسمانی و تغذیه در پیشگیری از بیماری دیابت ویژه هفته سلامت مردان برای پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی سامانه 3 نمود.

به گزارش شهرداری منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نقش فعالیت جسمانی و تغذیه در پیشگیری از بیماری دیابت ویژه هفته سلامت مردان برای پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی سامانه 3 نمود.

آخرین عناوین