کارگاه آموزشی مهارت کنترل خشم

منطقه ۱۵،  3971121003
کارگاه آموزشی مهارت کنترل خشم

خانه سلامت ولی عصر کارگاه اموزشی با موضوع مهارت کنترل خشم  ویزه اعضای کانون دیابت  را   برگزار نمود در این کارگاه کارشناس برنامه راههای کنترل خشم راههای ارتقای سلامت روان و ... ..نکاتی را مطرح کردند  و به سوالات مخاطبین پاسخ دادند

 

آخرین عناوین