منطقه 16- کارگاه آموزشی بازیافت و محیط زیست

منطقه ۱۶،  3971107001
منطقه 16- کارگاه آموزشی بازیافت و محیط زیست

کارگاه آموزشی با موضوع بازیافت و محیط زیست در سرای محله تختی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ کارگاه آموزشی با موضوع بازیافت و محیط زیست با حضور 18 نفر از اعضای کانون پیشگیری از دیابت در تاریخ 97/10/16 در سرای محله تختی برگزار گردید. در این کارگاه در مورد روشهای تفکیک زباله- انواع زباله- بازیافت کردن زباله از مبدا و برگشت دوباره آنها به طبیعت صحبت شد.

آخرین عناوین