تغذیه سالم

منطقه ۵،  3971106006

روز سه شنبه مورخ 11/10/97 از ساعت 8 الی 10 کلاس اموزشی تغذیه سالم توسط کارشناس تغذیه برگزار شد. در این کلاس آموزش هایی جهت شناسایی عوامل و علائم دیابت و تغذیه صحیح ویژه افراد دیابتی ارائه گردید.

روز سه شنبه مورخ 11/10/97 از ساعت 8 الی 10 کلاس اموزشی تغذیه سالم توسط کارشناس تغذیه برگزار شد.

در این کلاس آموزش هایی  جهت شناسایی عوامل و علائم دیابت و تغذیه صحیح ویژه افراد دیابتی ارائه گردید.

آخرین عناوین