سمینار دیابت

منطقه ۵،  3971106005
سمینار دیابت

خانه سلامت فردوس درتاریخ 15/10/97از ساعت 10 الی 12. سمینار دیابت باتعداد 40 نفرتوسط خانه دیابت اکباتان در سرای محله برگزار نمود. یکی از فواید این کلاس آگاهی وشناخت مردم و پیشگیری از بیماری دیابت می باشد

خانه سلامت فردوس درتاریخ 15/10/97از ساعت   10 الی 12. سمینار دیابت باتعداد 40 نفرتوسط خانه دیابت اکباتان در سرای محله برگزار نمود.

  یکی از فواید این کلاس آگاهی وشناخت مردم و پیشگیری از بیماری دیابت  می باشد

آخرین عناوین