منطقه 19 : ارائه خدمات غربالگری به شهروندان در محله بهمنیار

منطقه ۱۹،  3971018001
منطقه 19 : ارائه خدمات غربالگری به شهروندان در محله بهمنیار

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای رسالت اداره سلامت بر ارائه خدمات سلامت محور به شهروندان و با هدف حساس سازی آن ها نسبت بهوضعیت سلامت خود، خانه ی سلامت بهمنیار اقدام به برگزاری ایستگاه غربالگری قندخون و فشارخون در سرای محله کرد است .
وی افزود: قندخون و فشارخون از عوامل زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها از قبیل بیماری های قلبی و عروقی ، آسیب های چشمی و کلیوی محسوب می شود از این رو کنترل مستمر آن به ویژه در سالمندان و افراد در معرض خطر از اهمیت بالایی برخوردار است ؛ در همین راستا ، شهروندان می توانند با مراجعه به نزدیکترین سرای محله از خدمات خانه های سلامت بهره مند شوند .