(تغذیه سالم) تفاوت تغذیه سالم با ناسالم

منطقه ۱۵،  3971017010
(تغذیه سالم)  تفاوت تغذیه سالم با ناسالم

خانه سلامت اتابک در تاریخ 13/9/97 با مشارکت شرکت نوونوردیسک اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان تفاوت تغذیه سالم با ناسالم  نمود . در این برنامه رژیم غذایی سالم به افراد دیابتی توصیه گردید.

هدف از این جلسه یاد آوری داشتن رژیم غذایی سالم جهت پیشگیری از عوارض دیابت می باشد.