غربالگری فشار خون

منطقه ۱۵،  3971017009
غربالگری فشار خون

خانه سلامت شهید بروجردی منطقه 15 به مناسبت هفته بسیج اقدام به برگزاری غربالگری فشار خون ویژه اعضای کانون پیشگیری از دیابت نموده است .در این غربالگری 80 نفر از اعضای کانون شرکت داشته و به مناسبت هفته بسیج  مورد چکاپ قرارگرفته و توصیه های لازم به آنها داده شد.در این برنامه بروشورهای سلامت محورنیز توزیع گردید