کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۵،  3971017005
کارگاه آموزشی پیشگیری از دیابت

این برنامه    با موضوع استفاده از گیاهان دارویی برای پایین آوردن قند خون ویژه اعضا کانون های فعال محله و مشاوره تغذیه سالم برای افراد دیابتی با مشارکت کانون پزشکان با تعداد 50 نفر در سرای محله والفجر کارشناس برنامه اقای بیگی برگزار شد.