تست قند خون کانون سالمندان و کانون پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۵،  3971017004
تست قند خون کانون سالمندان و کانون پیشگیری از دیابت

این برنامه   به مناسبت هفته دیابت با موضوع دیابت  و تست قند خون فشار خون سالمندان و و کانون دیابت با تعداد 100 نفر از ساعت 8-11 در سرای محله والفجر برگزار شد.

 

آخرین عناوین