کارگاه اموزشی

منطقه ۱۵،  3971017002
کارگاه اموزشی

خانه  سلامت کیانشهر جنوبی برگزار میکند با همکاری سازمان هلال احمر کارگاه آموزشی خود مراقبتی برای اعضای کانون دیابت برگزار شد در این کارگاه سرکار خانم جعفری  برای پیشگیری از دیابت توضیحاتی دادند. در تاریخ 12/9/97 برای سلامت جسمانی افراد این کارگاه برگزار شد.