منطقه 6 : برگزاری کارگاه مهارت همدلی و اوقات فراغت

منطقه ۶،  3971012002
منطقه 6 : برگزاری کارگاه مهارت همدلی و اوقات فراغت

خانه سلامت نظامی گنجوی از برگزاری کارگاه مهارت همدلی و اوقات فراغت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت نظامی گنجوی با هدف ارتقاء سلامت شهروندان  اقدام به برگزاری کارگاه مهارت همدلی و اوقات فراغت در روز دوشنبه  مورخ 12 آذر ماه در سرای محله نظامی گنجوی نمود.