منطقه 6 : برگزاری جشنواره غذای سالم

منطقه ۶،  3971012001
منطقه 6 : برگزاری جشنواره غذای سالم

خانه سلامت نظامی گنجوی از برگزاری جشنواره غذای سالم خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : خانه سلامت محله نظامی گنجوی به مناسبت شب یلدا اقدام به برگزاری جشنواره غذای سالم به همراه اهداء جایزه در روز چهارشنبه 28 آذر ماه در سرای محله نظامی گنجوی نمود.