منطقه 4-برگزاری ایستگاه سلامت با مشارکت بیمارستان آرش منطقه 4-برگزاری ایستگاه سلامت با مشارکت بیمارستان آرش

منطقه ۴،  3971004003
منطقه 4-برگزاری ایستگاه سلامت با مشارکت بیمارستان آرش

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت با مشارکت بیمارستان آرش نمود.

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 خانه سلامت شمیران نو اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت با مشارکت بیمارستان آرش نمود.این برنامه خدماتی از قبیل غربالگری قند وفشار خون ومشاوره پزشکی و ویزیت پزشک ویژه افراد دیابتی ارائه شد.ومورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

آخرین عناوین