جلسه فصلی دبیران کانون دیابت محلات منطقه 4 جلسه فصلی دبیران کانون دیابت محلات منطقه 4

منطقه ۴،  3971004002
جلسه فصلی دبیران کانون دیابت محلات منطقه 4

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 ، جلسه فصلی دبیران کانون دیابت محلات منطقه 4 برگزار گردید.

به گزارش اداره سلامت منطقه 4 ، جلسه فصلی دبیران کانون دیابت محلات منطقه 4 برگزار گردید.در این جلسه دبیران کانونها گزارشی از کارهای فصلی را ارائه نمودند.