منطقه 16- برگزاری تور گردشگری امامزاده صالح (ع) به مناسبت هفته دیابت

منطقه ۱۶،  3970911004
منطقه 16- برگزاری تور گردشگری امامزاده صالح (ع)  به مناسبت هفته دیابت

به مناسبت هفته دیابت تور گردشگری امامزاده صالح (ع) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛ به مناسبت هفته دیابت تور گردشگری امامزاده صالح (ع) با حضور 27 نفر از اعضای کانون پیشگیری از دیابت در تاریخ 97/8/22 برگزار گردید.این تور سیاحتی-زیارتی با مشارکت خانه سلامت علی آباد جنوبی و در راستای ارتقای سلامت روان،سلامت معنوی و سلامت اجتماعی اعضای کانون  برگزار شد.

آخرین عناوین