منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت ورزش و پیشگیری از دیابت در مدرسه گلریز

منطقه ۱۹،  3970910002
 منطقه 19 : برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت ورزش و پیشگیری از دیابت در مدرسه گلریز

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت ورزش و پیشگیری از دیابت در مدرسه گلریز خبر داد:

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت و در راستای ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان نسبت به بیماری دیابت کارگاه آموزشی با محوریت نقش ورزش در پیشگیری از دیابت کرده است .
وی افزود، در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از دانش آموزان برگزار شد ، شرکت کنندگان با اهمیت ورزش و نقش آن در پیشگیری از دیابت آشنا شدند .

آخرین عناوین