منطقه 19 : آموزش راهکارهای پیشگیری از دیابت ویژه رابطین سلامت

منطقه ۱۹،  3970907003
 منطقه 19 : آموزش راهکارهای پیشگیری از دیابت ویژه رابطین سلامت

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از آموزش راهکارهای پیشگیری از دیابت ویژه رابطین سلامت خبر داد :

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته ی پیشگیری از دیابت و در راستای رسالت اداره سلامت بر ارتقای سطح آگاهی شهروندان کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری از دیابت ویژه رابطین سلامت در سرای محله شکوفه شمالی برگزار شد .
وی افزود، در این برنامه شرکت کنندگان با اهمیت بیماری دیابت و راهکارهای پیشگیری از آن آشنا شدند و پاسخ سؤالات خود را از کارشناس حاضر دریافت کردند .

آخرین عناوین