منطقه 19 : ارائه خدمات سلامت محور در ایستگاه های مترو به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۹،  3970907002
 منطقه 19 : ارائه خدمات سلامت محور در ایستگاه های مترو به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از ارائه خدمات سلامت محور در ایستگاه های مترو به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت خبر داد :

منطقه 19 : برگزاری ایستگاه سلامت در ایستگاه های مترو به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته پیشگیری از دیابت و در راستای ارتقای آگاهی و سطح سلامت شهروندان خانه های سلامت با حضور در ایستگاه های مترو اقدام به ارائه خدمات سلامت محور به شهروندان کرده اند .
  وی افزود، مسئولین خانه های سلامت با همکاری کارشناسان پایگاه های بهداشت با حضور در  ایستگاه های مترو آزادگان ، مترو شاهد ،مترو حرم خدماتی از قبیل غربالگری قندخون و فشارخون ، توزیع بروشور و کیسه های بازیافت به شهروندان و پرسنل ارائه دادند .
وی هدف از برگزاری این برنامه را حساس سازی شهروندان نسبت به اهمیت بیماری دیابت و ضرورت غربالگری به ویژه در افراد در معرض خطر اعلام کرد

 

آخرین عناوین