منطقه 21: انجام تست ارزیابی خطر ابتلا به دیابت جهت پرسنل همکار

منطقه ۲۱،  3970903014
منطقه 21: انجام تست ارزیابی خطر ابتلا به دیابت جهت پرسنل همکار

انجام تست ارزیابی و ابتلا به دیابت جهت پرسنل همکار برگزار شد.

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر افزود: انجام تست غربالگری دیابت ویژه همکاران به مناسبت هفته ملی دیابت برگزار شد. این برنامه با هدف پیشگیری از دیابت و اطلاع از سلامتی همکاران برگزار شد. همچنین تست احتمال سنجی ابتلا به دیابت ویژه پرسنل شهرداری از طریق اتوماسیون به اطلاع همکاران رسید.

آخرین عناوین