منطقه 21: تقدیر از دبیران فعال و مشارکت جو به مناسبت هغته ملی دیابت

منطقه ۲۱،  3970903013
منطقه 21: تقدیر از دبیران فعال و مشارکت جو به مناسبت هغته ملی دیابت

از دبیران فعال کانون دیابت محلات تقدیر شد.

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر افزود: به مناسبت هفته ملی دیابت؛ از دبیران فعال و مشارکت جو کانون دیابت محلات تقدیر شد. این برنامه با هدف افزایش روحیه مشارکت جویی؛ ایجاد انگیزه در دبیران و دعوت برای حضور فعال در برنامه ها انجام شد.

آخرین عناوین