منطقه 21: اجرای طرح گفتگو در شهر با محوریت دیابت و خانواده

منطقه ۲۱،  3970903012
منطقه 21: اجرای طرح گفتگو در شهر با محوریت دیابت و خانواده

اجرای برنامه گفتگو در شهر با محوریت موضوع دیابت و راه کارهای پیشگیری و کنترل عوارض ناشی از آن ر محله چیتگر شمالی برگزار شد.

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر افزود: برنامه گفتگو در شهر به دلیل بارندگی و سردی هوا در سرای محله چیتگر شمالی به مدت 6 روز برگزار شد. موضوعات مورد بحث شامل علل دیابت؛ پیشگیری از دیابت؛ شناخت انسولین؛ آشنایی با زخم پای دیابتی؛ دیابت و مشکلات در زنان؛ نقش خانواده در رفتار و مراقبت از بیمار دیابتی و .. بودند. تعداد 20 نفر از شهروندان و اعضای کانون دیابت در این برنامه شرکت کردند. دبیر کانون دیابت به عنوان تسهیلگر در کلیه جلسات حضور داشتند.

آخرین عناوین