منطقه 21: اردوی گردشگری دبیران کانون دیابت به مناسبت هفته دیابت

منطقه ۲۱،  3970822001
منطقه 21: اردوی گردشگری دبیران کانون دیابت به مناسبت هفته دیابت

برگزاری اردوی نیم روزه گردشگری ویژه دبیران اعضای کانون دیابت برگزار شد.

انصاری مدیر اداره سلامت با بیان این خبر افزود:  این تور تفریحی  به باغ موزه کاخ گلستان  بود و شرکت کنندگان از مجموعه کاخ گلستان شامل ایوان تخت مرمر؛ تالار آیینه؛ تالار الماس؛ تالار سلام؛ تالار ظروف؛ تالار عاج؛ شمس العماره؛ خلوت کریمخانی؛ تالار برلیان؛ عمارت بادگیر و کاخ ابیض دیدن کردند. این برنامه در روز دوشنبه 21 آبان ماه برگزار شد

آخرین عناوین