منطقه7:برگزاری "ایستگاه سلامت" در محفل قرآنی

منطقه ۷،  3970814009
منطقه7:برگزاری  "ایستگاه سلامت" در محفل قرآنی

به گزارش مسئول خانه سلامت محله امجدیه ایستگاه سلامت در محفل قرآنی به مناسبت هفته سالمندان   برگزارگردید. این برنامه با سرفصل های غربالگری دیابت و فشارخون و مشاوره در زمینه عوارض دیابت و فشارخون با هدف افزایش سلامت جسمی سالمندان و در راستای بهبود آن درروزیکشنبه مورخ9/7/97در محفل قرآنی برگزار گردید.این برنامه با استقبال 30نفراز سالمندان روبرو شد.

آخرین عناوین