منطقه7:"ایستگاه سلامت" در خانه سلامت امجدیه

منطقه ۷،  3970814007
منطقه7:"ایستگاه سلامت" در خانه سلامت امجدیه

به گزارش مسئول خانه سلامت محله امجدیه ایستگاه سلامت در خانه سلامت به مناسبت هفته سالمندان   برگزارگردید. این برنامه با سرفصل های غربالگری دیابت و فشارخون و مشاوره در زمینه عوارض دیابت و فشارخون و همچنین ارزیابی قد و وزن و مشاوره تغذیه با هدف افزایش سلامت جسمی در سالمندان و در راستای بهبود آن درروزشنبه مورخ14/7/97در خانه سلامت  برگزار گردید.این برنامه با استقبال 40نفراز اعضای کانون سالمندان روبرو شد.

آخرین عناوین