منطقه7:بازدید از خانواده شهید به همراه معاینه پزشکی و تست قند خون و فشار خون

منطقه ۷،  3970814005
منطقه7:بازدید از خانواده شهید به همراه معاینه پزشکی و تست قند خون و فشار خون

به گزارش مسئول خانه سلامت محله نظام آباد ، بازدید از خانواده شهید (شهید محمدی و شهید وکیلی ) به همراه معاینه پزشکی و غربالگری قند و فشار خون با هدف تکریم خانواده شهدا و با حضور کارشناسان ناحیه 1 ، دبیر کانون پزشکان محله و مسئول خانه سلامت نظام آباد در روز چهارشنبه مورخ 4/7/97 از ساعت 10 الی 13 برگزار شد.

آخرین عناوین