منطقه7:تست دیابت در دانشگاه علمی کاربردی

منطقه ۷،  3970814004
منطقه7:تست دیابت در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش مسئول خانه سلامت محله سهروردی برگزاری برنامه ایستگاه سلامت (تست دیابت-مشاوره روانشناسی)به مناسبت هفته سلامت روان در دانشگاه علمی کاربردی برگزار شد.این برنامه با هدف ارایه خدمات درمانی و پزشکی در روز دوشنبه مورخ 23/7/97 در دانشگاه علمی کاربردی  برگزار گردید. این برنامه با استقبال 50 نفر از اعضای کانون پیشگیری دیابت  روبرو شد.

آخرین عناوین