منطقه7:ایستگاه سلامت به همت سرای محله نیلوفر

منطقه ۷،  3970814002
منطقه7:ایستگاه سلامت  به همت سرای محله نیلوفر

به گزارش مسئول خانه سلامت محله نیلوفر ایستگاه سلامت (اندازه گیری تست قند خون و فشار خون) به مناسبت هفته سالمند در خانه سلامت نیلوفر برگزار گردید.این برنامه با سرفصلهای آموزشی آنچه باید در مورد فشار خون بدانیم ، باید ها و نباید ها در مورد قند خون  و  با هدف بالا بردن سطح آگاهی مردم از بیماری دیابت و فشار خون ، خود مراقبتی و غیره در روز چهار شنبه 11/7/97 ویژه اعضای کانون دیابت برگزار گردید. این برنامه با استقبال 20 نفر از مخاطبان اعضای کانون مواجه گردید.

 

آخرین عناوین