منطقه7: تست قند خون و فشار خون در محله کاج

منطقه ۷،  3970814001
منطقه7: تست قند خون و فشار خون در محله کاج

به گزارش مسئول خانه سلامت محله کاج تست قند خون و فشارخون سالمندان به مناسبت هفته سالمند انجام گرفت. این برنامه با هدف از برگزاری این برنامه ا تقائ آگاهی  سالمندان از وضعیت سلامتشان در روز یک شنبه 8 مهر برگزار شد.

آخرین عناوین