منطقه 14 :نشست دبیران محله کانون دیابت محلات

منطقه ۱۴،  3970813001
منطقه 14 :نشست دبیران محله کانون دیابت محلات

به گزارش اداره سلامت شهرداری منطقه 14 این نشست با حضور کارشناس مسئول واحد آموزش مرکز بهداشت شرق و رئیس درمانگاه صلواتی در روز یک شنبه 13 ابان برگزار شد. در این برنامه مسئول درمانگاه صلواتی در خصوص شناخت و پیشگیری از بیماری دیابت به ایراد سخن پرداخت سپس خانم سبزعالی کار شناس مسئول آموزش مرکز بهداشت شرق در مورد اصول کار داوطلبانه برای دبیران محله کانون مواردی را مطرح نمود ،در ادامه دبیران کانون در خصوص موارد ذکر شده به بحث و گفتگو پرداختند و در آخر نشست در هفته ملی دیابت دبیران محلات قرار شده که با در نظر گرفتن ظرفیت های محله برنامه ریزی نمایند .

آخرین عناوین