منطقه 19: ارائه ی خدمات اجتماعی درمانی تغذیه در دیابت به سالمندان

منطقه ۱۹،  3970812001
منطقه 19: ارائه ی خدمات اجتماعی درمانی تغذیه در دیابت به سالمندان

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از ارائه ی خدمات اجتماعی درمانی تغذیه در دیابت به سالمندان خبر داد :

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارائه ی خدمات سلامت محور به شهروندان ،خانه ی سلامت خانی آبادنوجنوبی اقدام به ارائه ی خدمات اجتماعی درمانی تغذیه در دیابت به سالمندان کرده است .
وی افزود، در این برنامه که با حضور جمعی از سالمندان برگزار شد، شرکت کنندگان از مشاوره ی تغذیه ویژه افراد دیابتی آشنا شدند .

آخرین عناوین