منطقه 16-کارگاه آموزشی ایمنی در زندگی

منطقه ۱۶،  3970718001
منطقه 16-کارگاه آموزشی ایمنی در زندگی

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16؛کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم با موضوع ایمنی در زندگی در تاریخ 97/6/21 با حضور 15 نفر از اعضای کانون پیشگیری از دیابت در سرای محله خزانه برگزار گردید.در این جلسه که همراه با نمایش فیلم آموزشی انجام شد کارشناس مرکز جامع سلامت در مورد رعایت نکات ایمنی در زندگی توضیحاتی دادند.

آخرین عناوین