منطقه 14:برگزاری دوره های آموزشی حساس سازی در خصوص دیابت توسط دبیر منطقه ای کانون دیابت

منطقه ۱۴،  3970717008
منطقه 14:برگزاری دوره های آموزشی حساس سازی در خصوص دیابت توسط دبیر منطقه ای کانون دیابت

اداره سلامت شهرداری منطقه 14 از برگزاری دوره های آموزشی حساس سازی در خصوص دیابت توسط دبیر منطقه ای کانون دیابت خبر داد
مدیر اداره سلامت با اعلام این خبر افزود در راستای بهره مندی از توان علمی و واگذاری مسولیت و اختیاربه اعضای کانون دورهئهای آموزشی شناخت ، پیشگیری از دیابت در محلات منطقه برای 300 نفر از شهروندان تیرماه برگزار گردید.

آخرین عناوین