منطقه 14: برگزاری کارگاه های آموزشی سلامت محور با موضوع پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۴،  3970717005
منطقه 14: برگزاری کارگاه  های آموزشی سلامت محور با موضوع پیشگیری از دیابت

اداره سلامت شهرداری منطقه 14 از برگزاری دوره های آموزشی سلامت محور خبر داد
مدیر اداره سلامت با اعلام این خبر افزود در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و اعضا ی کانون دیابت محلات دورههای آموزشی با محوریت تغذیه در افراد دیابتی ، اصول تغذیه سالم ، اصول زندگی سالم ، خود مراقبتی در افراد دیابتی ، صبحانه سالم و ...در محلات 21 گانه برای بیش از 800 نفر برگزار گردید.

آخرین عناوین