منطقه 14:برگزاری همایش طب سنتی

منطقه ۱۴،  3970717004
منطقه 14:برگزاری همایش طب سنتی

اداره سلامت شهرداری منطقه 14 از برگزاری همایش طب سنتی خبر داد
مدیر اداره سلامت با اعلام این خبر افزود در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و اعضا ی کانون دیابت محله ابوذر همایش طب سنتی با همکاری انجمن طب سنتی ایران در هفته سلامت برگزار گردید

آخرین عناوین