منطقه 14: برگزاری همایش پیشگیری از دیابت

منطقه ۱۴،  3970717003
منطقه 14: برگزاری همایش پیشگیری از دیابت

اداره سلامت شهرداری منطقه 14 از برگزاری همایش دیابت خبر داد
مدیر اداره سلامت با اعلام این خبر افزود در راستای ارتقاء سواد سلامت شهروندان و اعضا ی کانون دیابت محله شهدای گمنام همایش پیشگیری از دیابت برگزار گردید

آخرین عناوین