منطقه 19:غربالگری قندخون وفشارخون سالمندان در هفته ی سالمند

منطقه ۱۹،  3970717001
منطقه 19:غربالگری قندخون وفشارخون سالمندان در هفته ی سالمند

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از غربالگری قندخون وفشارخون سالمندان در هفته ی سالمند خبر داد :

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته ی سالمند ، ایستگاه غربالگری قندخون و فشارخون در دارالقرآن علی اصغر علیه السلام محله رسالت برگزار شد .

وی افزود ، قندخون و فشارخون از عوامل زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها از  جمله بیماری های قلبی و عروقی ، آسیب های چشمی و کلیوی است ؛ براین اساس ، خانه های سلامت با برگزاری ایستگاه های غربالگری قندخون و فشارخون اقدام به شناسایی افراد در معرض خطر فشارخون و قندخون بالا می کنند و شهروندان می توانند با حضور در نزدیکترین سرای محله خود از خدمات خانه های سلامت بهره مند شوند .

آخرین عناوین