منطقه 19: برگزاری ایستگاه غربالگری قندخون در هفته ی سالمند به همت خانه ی سلامت شکوفه جنوبی

منطقه ۱۹،  3970716002
منطقه 19: برگزاری ایستگاه غربالگری قندخون در هفته ی سالمند به همت خانه ی سلامت شکوفه جنوبی

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از برگزاری ایستگاه غربالگری قندخون به همت خانه سلامت شکوفه جنوبی خبر داد :

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، به مناسبت هفته ی سالمند در راستای ارائه ی خدمات سلامت محور به شهروندان و با هدف حساس سازی نسبت به وضعیت سلامت خود ، خانه ی سلامت شکوفه جنوبی اقدام به برگزاری ایستگاه غربالگری قندخون کرده است .

وی افزود، قندخون یکی از عوامل زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها است و براین اساس کنترل مستمر آن به ویژه در سالمندان و  افراد در معرض خطر که سابقه ی ابتلای این بیماری در خانواده ی آن ها وجود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است ؛ از این رو شهروندان می توانند با مراجعه به نزدیکترین سرای محله ی خود از خدمات خانه های سلامت بهره مند شوند .

آخرین عناوین